dr Jan Rudnicki

[ dodano: 8-01-2019, autor: M.K]

Wniosek Autoreferat Wykaz dorobku Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jana Rudnickiego: 31 grudnia 2018 r. – dr Jan Rudnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 04 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału […]


dr Barbara Namysłowska – Gabrysiak

[ dodano: 28-11-2018, autor: M.K]

Wniosek Autoreferat Informacje o osiągnięciach Wykaz prac naukowych Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Namysłowskiej – Gabrysiak : 20 listopada 2018 r.  – dr Barbara Namysłowska –Gabrysiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 22 listopada   2018 r. – Centralna Komisja do […]


dr Maciej Ślifirczyk

[ dodano: 9-10-2018, autor: M.K]

wniosek autoreferat wykaz publikacji informacja o osiągnięciach Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Ślifirczyka : 28 września  2018 r.  – dr Maciej Ślifirczyk  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 01 października  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła […]


dr Jarosław Maćkowiak

[ dodano: 7-02-2018, autor: M.K]

Wniosek Autoreferat Osiągnięcia dydaktyczne Wykaz publikacji Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jarosława Maćkowiaka : 31 stycznia  2018 r.  – dr Jarosław Maćkowiak złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 01 lutego  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się […]


dr Lech Jaworski

[ dodano: 5-02-2018, autor: M.K]

Wniosek Autoreferat Wykaz publikacji Informacje o osiągnięciach dydaktycznych Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Lecha Jaworskiego   : 21 grudnia  2017 r.  – dr Lech Jaworski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. 29 stycznia  2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów […]