Zespół ds. badań naukowych

IMG_8603

Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych i parametryzacji
dr Krzysztof Szczucki

 

 

 

 

 

 

 


rudnickizdjeciedr Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 


Kozminski
dr Krzysztof Koźmiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zadania

  1. informowanie pracowników WPiA o konkursach grantowych na realizację projektów badawczych;
  2. pomoc w sprawdzaniu poprawności wniosków pracowników naukowych WPiA zgłaszanych w ramach konkursów grantowych krajowych oraz zagranicznych;
  3. organizowanie szkoleń z zakresu sporządzania oraz realizowania projektów badawczych;
  4. wskazywanie pracownikom WPiA kompetentnych jednostek administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zgłaszanych przez pracowników problemów dotyczących projektów badawczych;
  5. koordynowanie i przygotowywanie procedury naboru oraz oceny wniosków o dofinansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców;
  6. inicjowanie ogólnowydziałowych programów promujących aktywność naukową pracowników WPiA;
  7. podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia aktywności naukowej pracowników WPiA.

Kontakt z Zespołem ds. badań naukowych: badania@wpia.uw.edu.pl

Informacja o dyżurach dostępna jest w zakładce „Dyżury”