Zespół ds. badań naukowych

Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Parametryzacji
Dr. iur Aleksander Grebieniow

Kontakt:
badania@wpia.uw.edu.pl

 

 

 

 

 


Zadania

  1. informowanie pracowników WPiA o konkursach grantowych na realizację projektów badawczych;
  2. pomoc w sprawdzaniu poprawności wniosków pracowników naukowych WPiA zgłaszanych w ramach konkursów grantowych krajowych oraz zagranicznych;
  3. organizowanie szkoleń z zakresu sporządzania oraz realizowania projektów badawczych;
  4. wskazywanie pracownikom WPiA kompetentnych jednostek administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zgłaszanych przez pracowników problemów dotyczących projektów badawczych;
  5. koordynowanie i przygotowywanie procedury naboru oraz oceny wniosków o dofinansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców;
  6. inicjowanie ogólnowydziałowych programów promujących aktywność naukową pracowników WPiA;
  7. podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia aktywności naukowej pracowników WPiA.