Wpisywanie ocen do kart egzaminacyjnych z przedmiotu LOGIKA

Informujemy, że wpisywanie ocen do kart egzaminacyjnych z przedmiotu LOGIKA odbędzie się 24.04.2017r. (poniedziałek) sala A3 ul. Lipowa od godz. 18:00