Wolne miejsca na seminarium z prawa handlowego prof. K. Bilewskiej

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na seminarium z prawa handlowego dla IV i V roku prowadzonego przez prof. Katarzynę Bilewską.

Tematyka seminarium w roku akad. 2017/2018 obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia:

  • organizacji i natury spółek osobowych;
  • sporów korporacyjnych pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami;
  • corporate governance;
  • obowiązków rejestracyjnych spółek, procedury i skutków wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS;
  • reprezentacji i funkcjonowania organów spółek kapitałowych;
  • restrukturyzacji i transformacji spółek handlowych.

Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjno- warsztatowej.

Terminy seminarium: wtorek 8.00-9.30, s. 08 Col.Iuridicum IV (V rok); wtorek 9.45-11.15, s. 08 Col.Iuridicum IV (IV rok).

Zapisy w USOS i u prowadzącej (kbilewska@wpia.uw.edu.pl)