Warsztaty „Symulacja obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej”

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

Prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska

serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie

SYMULACJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) w Sali A2

w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) o godz.9.45.

W symulacji, która odbywać się będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu do głosowania na walnych zgromadzeniach, wezmą udział Pracownicy Katedry: prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, dr hab. Artur Nowacki, a także Doktoranci.

Założeniem warsztatu jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników w symulacji.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Sekretarza Katedry Prawa Handlowego (jacek.zebala@gmail.com)