W dniu 31 października 2017 r. Dziekan WPiA prof. dr hab. Tomasz Giaro ogłasza od godz. 15.00 godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
Na wniosek Samorządu Studentów, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Tomasz Giaro podjął decyzję o wyznaczeniu godzin dziekańskich, w dniu 31 października 2017 r. od godz. 15:00.