V Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego

Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska zaprasza do udziału w V Otwartym Posiedzeniu Naukowym Katedry Prawa Handlowego, w czasie którego Pan prof. dr hab. Józef Frąckowiak (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) wygłosi wykład pt.: „Podstawowe pojęcia-narzędzia prawa prywatnego na przykładzie prawa handlowego”. 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2018 roku o godzinie 17.00, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum I, sala 403, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego w roku akademickim 2018/2019 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl, zaś ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego(kph@wpia.uw.edu.pl).