TWARZE PRAWA: Dziekan z międzynarodowym spojrzeniem – prof. Tomasz Giaro w Dzienniku Gazeta Prawna