The Rule of Law and the Humanities

13 X 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja “The Rule of Law and the Humanities” prezentująca ideę rządów prawa z perspektywy interdyscyplinarnych badań nad prawem i literaturą oraz prawem i filmem. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Uniwersytet Kopenhaski we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Na konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali : prof. Daniela Carpi (University of Verona), prof. Ditlev Tamm (University of Copenhagen), prof. Gary Watt (Warwick University), prof. Marek Wąsowicz (University of Warsaw), prof. Christian Delage (CNRS, Paris), dr Jarosław Kuisz (University of Warsaw), prof. Stefan Machura (Bangor University), prof. Helle Porsdam (University of Copenhagen).
Przy okazji konferencji zaprezentowana została książka pt. „Prawo i literatura. Szkice drugie” pod red. Jarosława Kuisza, Marka Wąsowicza, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017. Publikację dofinansował Wydział Prawa i Administracji UW.