Szkoła Letnia Prawa Izraelskiego

17 września 2018 r. rozpoczyna się Szkoła letnia prawa izraelskiego, program prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego. Jej cel to przybliżenie słuchacz(k)om – studen(k)tom oraz doktorant(k)om UW – unikatowego, mieszanego porządku prawnego współczesnego Izraela. Szkołę otworzą Ambasadorka Izraela w Polsce, JE Anna Azari i Dziekan WPiA, Prof. Tomasz Giaro. w Collegium Iuridicum I przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w sali 209, o godz. 9:00.

Projekt realizowany jest w ramach Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog”.

Dalsze informacje u Sekretarza Szkoły, dra hab. Jakuba Urbanika, kuba@adm.uw.edu.pl