Centrum Prawa Włoskiego

Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego

Kierownik:

Dott. Roberto Privitera

tel. kom.: +48 503 043 034
e-mail : robertoprivitera@wp.pl

O Szkole:

Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego została utworzona wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Jest to kurs akademicki, którego głównym celem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na prawników znających (oprócz prawa polskiego) podstawowe zasady włoskiego systemu prawnego oraz włoski język prawniczy. Szczególny nacisk w programie kursu położono na unormowania włoskiego i unijnego ustawodawstwa w zakresie obrotu gospodarczego.

Prezentacja dotycząca dotychczasowej działalności Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego.

Rekrutacja:

Kurs pomyślany jest przede wszystkim dla prawników oraz italianistów. Uczestnikami kursu mogą być zarówno studenci jak i absolwenci uczelni wyższych.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 30 września 2017 (lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc).

Zasady przyjęcia:

  • rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Szkoły
  • kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (w języku polskim):

Opłaty:

Czesne za uczestnictwo w Szkole w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2200 zł.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są w języku włoskim przez profesorów wydziałów prawa
Universita’ degli Studi di Catania oraz Universita’ Cattolica di Milano.

Czas trwania:

Zajęcia szkoły trwają od października 2017 do lutego 2018. Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie 7 z 8 egzaminów przewidzianych programem kursu.

Ocenę końcową kursu stanowi średnia ocen z każdego przedmiotu, wystawionych przez prowadzących zajęcia (przy uwzględnieniu współczynników korygujących: aktywności słuchacza oraz liczby zaliczonych przedmiotów).

Uzyskiwany dokument:

Świadectwo ukończenia kursu – Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego wydawane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Universita’ degli Studi di Catania.

Master di I livello in Diritto italiano:

Od roku akademickiego 2015/2016 uczestnicy Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) mogą  uczęszczać na zajęcia Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego w ramach studiów Master di I livello in Diritto italiano (odpowiadających polskim studiom podyplomowym) prowadzonych przez Wydział Prawa Universita’ degli Studi di Catania we współpracy z Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Master di I livello in Diritto italiano trwa dwa semestry:

I semestr: październik 2017 – luty 2018

zajęcia Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego odbywające się na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

II semestr: (wedle wyboru) marzec 2018 – maj 2018 albo październik 2018 – grudzień 2018

zajęcia ustalone przez uczestnika w porozumieniu z tutorem odbywające się na Wydziale Prawa Università degli Studi di Catania.

Słuchacze, którzy będą uczęszczali na zajęcia w obu semestrach oraz zaliczą wszystkie kursy wymagane programem studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów Master di I livello in Diritto italiano wydawany przez Wydział Prawa Università degli Studi di Catania.

Uczestnicy realizujący program studiów Master di I livello in Diritto italiano zobowiązani są do uiszczenia – ponad czesne za uczestnictwo w Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego – opłaty immatrykulacyjnej w wysokości 156 Euro oraz opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 16 Euro. Ponoszą również  we własnym zakresie koszty podróży i pobytu we Włoszech w trakcie zajęć II semestru.