Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

Program studiów zgodny z minimalnymi wymaganiami programowymi ustalonymi przez Ministra Infrastruktury
w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r.


Zjazdy

piątki po południu oraz soboty i niedziele, średnio raz na dwa tygodnie.


Wykładowcy

pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.


Warunki ukończenia

pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz składa pracę dyplomową.


Kandydaci

Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe (wycena nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Program Studium obejmuje zajęcia m.in. z zakresu prawa, ekonomii, wiedzy technicznej, w wymiarze wymaganym przez minimalne wymogi programowe ustalone przez  Ministra Infrastruktury w 2010 r.

Szczególnie atrakcyjny jest kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, którego ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego i uzyskania uprawnień do wyceny nieruchomości.

Wysokość opłaty za Studia ustalona jest na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych