Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego

Program zajęć obejmuje wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie i dożycie określonego wieku, a także seminaria z podziałem na wyżej wymienione specjalizacje. Słuchacze otrzymają kompendium niezbędnej wiedzy z wymienionych działów prawa oraz z prawa cywilnego, administracyjnego, procedury dochodzenia odszkodowań, z prawa Unii Europejskiej.

Przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych


Czas trwania

  • dwa semestry (wymiar 180 godzin)
  • zajęcia odbywają się w formie zjazdów: soboty, daty z góry ustalone

Wykładowcy

Wykładowcami są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjaliści z poszczególnych działów prawa oraz praktycy – osoby kompetentne z towarzystw ubezpieczeniowych, specjaliści z ZUS i adwokaci.


Warunki ukończenia

  • zaliczenie semestrów
  • napisanie pracy dyplomowej

Dokument uzyskiwany

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.