Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny


Studium przeznaczone jest w szczególności dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Liczymy zwłaszcza na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, a także menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracowników Urzędów Administracji Centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

Czas trwania

dwa semestry (łącznie program obejmuje 164 godz.)


Zajęcia

tryb zjazdowy w soboty i niedziele (co dwa, trzy tygodnie)


Wykładowcy

pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliści z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń.


Warunki ukończenia

egzamin w formie testów


Dokument uzyskiwany

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych