Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.


Słuchacze

Studium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).


Współpraca

Podmioty oraz organizacje, z którymi zostanie nawiązana współpraca w związku z funkcjonowaniem studium: Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.


Czas trwania

  • trzy semestry
  • 448 godzin dydaktycznych
  • zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym raz na dwa tygodnie (sobota w godzinach 9.40 – 17.00 i w niedziele od godziny 8.00 do 15.00)

Wykładowcy

  • pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW,
  • sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • inni wybitni praktycy

Warunki zaliczania

  • po każdym semestrze przewidziana jest sesja egzaminacyjna
  • obowiązują wpisy na ocenę z egzaminów i zaliczenia wszystkich przedmiotów

Dokument uzyskiwany

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.