Podyplomowe Studium Administracji

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.


Czas trwania

Trzy semestry, łącznie program obejmuje 285 godz.


Zjazdy

Przeciętnie raz w miesiącu, przez dwa dni: sobota,niedziela w godz.9.00-18.00


Wykładowcy

Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, pracownicy Polskiej Akademii Nauk.


Warunki zaliczania

W każdym semestrze trzeba zdać cztery egzaminy a w semestrze II i III dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria.


Warunki ukończenia

Po uzyskaniu zaliczenia trzech semestrów, obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która wpisywana jest na świadectwie ukończenia studiów. Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.