Podyplomowe Studia „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika”

Charakterystyka studiów

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w różnych rolach zawodowych). Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. Studia charakteryzuje również innowacyjna aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część  zajęć jest prowadzona w formie warsztatów).

O przyjęcie na Studia z zakresu sztuki komunikacji i wizerunku mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów. Studia, choć dedykowane prawnikom mogą być szczególnie przydatne absolwentom administracji i zarządzania. Minimum stawiane kandydatom – ukończenie studiów I stopnia.


Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień komunikacji prawników występujących w różnych rolach zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku profesjonalnego prawnika, podstawowych  zasad protokołu dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.

Sposób zaliczenia przedmiotów

egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów.