Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

Edycja 2018/2019

Luty – Listopad 2018

Sekretariat Studium (Collegium Iuridicum I, pok. 107) czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00
tel. (+48 22) 55 20 529,
fax. (+48 22) 55 24 317,
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

W okresie 3-17 września 2018 r. sekretariat będzie nieczynny z powodu urlopu.


KROK 1: Rejestracja na stronie
KROK 2: Złożenie wymaganych dokumentów


Koszt studiów:

  • 3 800 PLN (opłata jednorazowa)
  • 4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UW rabat 5%


Wymagane dokumenty:

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia – wydrukowane z systemu rekrutacji
  2. zobowiązanie o odpłatności za studia
  3. umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  5. 3 zdjęcia (format do dowodu osobistego)
  6. kserokopia dowodu osobistego
  7. oświadczenie