Podyplomowe Studia Prawo Karne Gospodarcze dla Sędziów i Prokuratorów

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

  • ukończone studia wyższe; posiadanie kwalifikacji i uprawnień do pełnienia funkcji sędziego, prokuratora, asesora;
  • zatrudnienie w: sądzie powszechnym na stanowisku sędziego lub asesorów sądowych wydziałów karnych lub w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na stanowisku prokuratora bądź asesora prokuratorskiego;
  • zajmowanie się przez ww. osoby ściganiem przestępstw gospodarczych. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez kierownika merytorycznego studium.

Projekt „Studia podyplomowe: Prawo Karne Gospodarcze dla Sędziów i Prokuratorów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.02.17.00-00-0032/16-00