Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej

Program Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej jest przede wszystkim skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

Zadaniem Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej  jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.

Program obejmuje łącznie 154 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów.


Wykładowcy

Wykłady w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej prowadzą najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.


Zajęcia

Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).


Warunki ukończenia

złożenie z wynikiem pozytywnym trzech egzaminów w sesji zimowej oraz trzech egzaminów w sesji letniej z dowolnie wybranych przedmiotów objętych programem studiów (egzaminy odbywają się w trakcie trwania sesji na UW w soboty i niedziele, większość ma formę testów jednokrotnego wyboru).


Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.