Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego. Zachodzą liczne przemiany w stosunkach międzynarodowych. Zwiększa się rola organizacji międzynarodowych i umacnia pozycja jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.

Podstawową grupę, do której skierowana jest oferta studiów stanowią osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osoby zainteresowane prawem międzynarodowym. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających dyplom licencjata lub magistra), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.


Czas trwania

Studium trwa dwa semestry i obejmuje łącznie 170 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).


Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz pracowników Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA. Dobór wykładowców oraz techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.


Warunki ukończenia

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.