Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to pierwsze w Polsce studia podyplomowe roczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oparte na interdyscyplinarnym programie Harvard Kennedy School oraz podyplomowych rocznych studiach Cybersecurity Yale University. Celem studium jest zwiększenie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa w wielu obszarach, min: prawo, bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, audyty cyberbezpieczeństwa, analityka ryzyka operacyjnego, cyber wywiad, kryminalistyka, planowanie i procedury bezpieczeństwa.


Cel studiów

Studium obejmuje od spotkania sobotnio niedzielne, dwa semestry (około 235 godzin) najnowszej wiedzy teorii i praktyki laboratorium. Oferujemy szeroki zakres tematyczny cyberbezpieczeństwa. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cyberprzestrzeni oraz kontroli i technologii cyberbezpieczenstwa, w obszarze infrastruktury krytycznej państwa, instytucji, administracji i biznesu oraz jednostki.

Szczególny nacisk położony zostanie na aspekty prawne, RODO, audyt, rodzaje cyberprzestępstw, metody działania hakerów, politykę i procedury cyberbezpieczeństwa, biały wywiad, informatykę śledczą, kryminalistykę oraz wykrywanie, kontrolę, analizę i walkę z cyber zagrożeniami.


Co oferujemy

Studium oferuje nauczanie od podstaw, z elementami pogłębionej wiedzy informatycznej dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów przez profesorów, ekspertów, praktyków korporacyjnych oraz analityków cyberwywiadu. Doskonale dobrana kadra oraz różnorodność zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć.
Partnerami są Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IDC Herzliya, Asseco Poland SA, IBM, Cosmo.iq, PBSG, SUMMIT Tchnology.


Warunki ukończenia

Po każdym semestrze obowiązuje zdanie jednego egzaminu. Program nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej ani napisania testu końcowego. Oceną końcową jest średnia ocen z dwóch egzaminów, zgodnie z Regulaminem UW jest wynikiem wszystkich terminów egzaminacyjnych.