Klinika Prawa – Pomoc dokumenty

Każdy klient przed skorzystaniem z usług Klinii Prawa zobowiązany jest do wypełnmienia i podpisania następujących dokumentów:

Obcokrajowcy ubiegający się w Polsce o uzyskanie statusu uchodźcy zobowiązani są także do podpisania pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami administracyjnymi: