Klinika Prawa – Kontakt

Z końcem maja 2018 r studenci zakończyli udzielanie porad prawnych w tym roku akademickim. Nowa grupa studentów zacznie poradnictwo prawne w nowym roku akademickim od listopada 2018 r.

Klinika Prawa nie udziela porad prawnych telefonicznie, mailowo oraz listownie.


Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Siedziba:
Collegium Iuridicum I, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
p. 102

Adres do korespondencji:
Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax (+48 22) 55 24 318
tel. (+48 22) 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl


Kierownik Kliniki Prawa:

dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak


Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Katarzyna Kowalska
dr Katarzyna Syroka-Marczewska


Biuro Kliniki Prawa:

Elżbieta Pawlak – Kierownik biura
mgr Monika Dubielecka