Opłaty

Studia doktoranckie – informacje ogólne

Informujemy, iż płatności za studia doktoranckie są dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego. W tym celu należy zalogować się na stronie http://usosweb.wpia.uw.edu.pl.  Po zalogowaniu się do systemu z menu głównego należy wybrać opcję „dla studentów” => „moje studia”=> „płatności” a następnie wybrać jeden z planów ratalnych (płatność jednorazowa lub płatność w dwóch ratach). Wybór planów ratalnych jest dostępny tylko dla tych osób, które rozliczyły się z poprzedniego roku akademickiego. System umożliwia pobranie blankietów przelewowych oraz podgląd nadchodzących płatności i numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zakończony jest numerem PESEL słuchacza). Obowiązek zalogowania się na swoje konto w USOSWeb i wybrania planu ratalnego spośród dwóch dostępnych mają wszyscy doktoranci I, II, III oraz IV roku studiów niestacjonarnych włącznie z tymi, którzy już uiścili stosowne opłaty. Po przekroczeniu wybranych terminów płatności system USOS automatycznie naliczy Państwu opłatę w jednej racie i będzie naliczał odsetki od należnej kwoty.

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, które są dostępne po zalogowaniu się w systemie http://usosweb.wpia.uw.edu.pl w menu Dla studentów=> moje studia=> płatności


Wysokość opłat za studia doktoranckie w roku akad. 2018/2019:

Zarządzenie nr 30 Rektora UW z dn. 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019


Wysokość opłat za studia doktoranckie w roku akad. 2017/2018:

Harmonogram opłat w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 31 Rektora UW z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018


Wysokość opłat za studia doktoranckie w roku akad. 2016/2017:

Harmonogram opłat w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 27 Rektora UW z dn. 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017


 Uchwała nr 252 Senatu UW z dnia 25.06.2014r. dotycząca zmian zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu UW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne