Stypendia

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.
Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich WPiA UW, pok. 312, 313, II piętro, Collegium Iuridicum I w terminie 15 września 2017r.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD.


STYPENDIUM DOKTORANCKIE oraz ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO na rok akademicki 2017/2018.

Informujemy, że decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego został wydłużony do 5 listopada (godz. 23:59). Z tego względu doktoranci mogą składać wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  w terminie do 6 listopada włącznie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wypełnianie i rejestrowanie wniosków o stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w systemie USOSWeb będzie możliwe od 11 października 2017 r. (środa) od godziny 21.00. Przesunięcie terminu wynika z planowanej aktualizacji systemu USOSWeb oraz przygotowywania materiałów  zawierających zasady oceny wniosków z Państwa jednostek.

Biuro ds. Studiów Doktoranckich
i Kształcenia Podyplomowego

Wszystkie regulacje ogólnouniwersyteckie odnośnie stypendiów znajdują się na stronie http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/

Wnioski o stypendia doktoranckie i zwiększenia stypendium doktoranckiego  należy składać do 31 października 2017 r.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego  i zwiększenia stypendium doktoranckiego zostały zatwierdzone przez Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW

Wniosek należy uzupełnić osiągnięciami, zarejestrować w USOSweb, wydrukować i złożyć w jednostce w wyznaczonym terminie. Załączniki potwierdzające uzyskanie wskazanych we wniosku osiągnięć należy załączyć do wydrukowanego wniosku.

Zebrane zasady są dostępne w USOSWeb – link jest podany na tzw. Ekranie 3 (przy każdym wniosku o dane stypendium).

Szczegółowe zasady oceniania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Szczegółowe zasady oceniania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Skład Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich WPiA UW w roku akademickim 2017/2018:

Dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW – przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Dr hab. Kamil Zaradkiewicz
Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
Dr hab. Jakub Urbanik
Dr hab. Marcin Wiącek
Dr hab. Dawid Sześciło

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Karol Muszyński
mgr Miłosz Kłosowiak
mgr Anna Matsiyeuskaya


STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ (W TYM STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW) w roku akademickim 2017/18:

Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów należy składać do 6 listopada 2017 r.

Termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium mija 5 listopada (godz. 23:59).

Wnioski o stypendia: socjalne, specjalne oraz zapomogi  z Funduszu Pomocy Materialnej można składać do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwszy termin składania wniosków to 10.10.2017 r.

Wnioski o stypendia specjalne proszę składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW a wnioski o stypendia specjalne oraz zapomogi w sekretariacie studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych załączników oraz formularze znajdują się poniżej:

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji.