Stypendia

Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra doktoranci mogą już generować w USOSweb.
Wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich WPiA UW w terminie do 19 września 2018 r.

Wszystkie regulacje odnośnie stypendiów znajdują się na stronie http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE oraz ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO na rok akademicki 2018/2019.

Szanowni Państwo,

Możliwość rejestrowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium doktoranckiego w USOSweb nastąpi 02 lipca 2018 r.  Wnioski należy uzupełnić osiągnięciami, zarejestrować w USOSweb, wydrukować i złożyć zraz z załączniki w jednostce w terminie do 22 października włącznie.

Wszystkie regulacje odnośnie stypendiów znajdują się na stronie http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/.

1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2018/2019

Wnioski o stypendium ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 22 sierpnia 2018 r.
Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu Studiów Doktoranckich WPiA UW, pok. 312, 313, II piętro, Collegium Iuridicum I.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD.


STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ (W TYM STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW) w roku akademickim 2018/19:

Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów należy składać do 22 października 2018 r.

Wnioski o stypendia: socjalne, specjalne oraz zapomogi  z Funduszu Pomocy Materialnej można składać do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwszy termin składania wniosków to 10.10.2018 r.

Wnioski o stypendia specjalne proszę składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW a wnioski o stypendia specjalne oraz zapomogi w sekretariacie studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych załączników oraz formularze znajdują się poniżej:

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji.


Skład Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich WPiA UW w roku akademickim 2018/2019:

Dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW – przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Dr hab. Kamil Zaradkiewicz
Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
Dr hab. Jakub Urbanik
Dr hab. Marcin Wiącek
Dr hab. Dawid Sześciło

mgr Miłosz Kłosowiak – przedstawiciele doktorantów:

Izabela Wiśniewska
Sekcja Spraw Pracowniczych i Współpracy z Zagranicą
Wydział Prawa i Administracji UW