Zasady studiowania

Administracja – zasady studiowania

Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia drugiego stopnia niestacjonarne (magisterskie) od roku akademickiego 2017/2018.


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia drugiego stopnia niestacjonarne (magisterskie) od roku akademickiego 2010/2011. Obowiązujące osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2010/2011.


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia drugiego stopnia niestacjonarne (magisterskie) od roku akademickiego 2008/2009. Obowiązujące osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2008/2009.

Tabela punktów ECTS


ZARZĄDZENIE nr 16 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.