Zasady studiowania

Administracja – zasady studiowania

Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia niestacjonarne (licencjackie) od roku akademickiego  2018/2019
– tekst ujednolicony : Pobierz

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2018/2019)


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia niestacjonarne (licencjackie) od roku akademickiego  2014/2015
– tekst ujednolicony : Pobierz

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2014/2015)


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia niestacjonarne (licencjackie) od roku akademickiego  2010/2011
– tekst ujednolicony : Pobierz

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2010/2011)


Zasady studiowania na WPiA UW na kierunku ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia niestacjonarne (licencjackie) od roku akademickiego  2008/2009
– tekst ujednolicony : Pobierz

Zobacz tabelę punktów ECTS

(obowiązujący osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2008/2009)

ZARZĄDZENIE nr 16 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych Zobacz