Dyżury Pełnomocnika Dziekana

Dyżury Pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych:

  • dr Katarzyna Furman – poniedziałki 10:30 – 11:30; pok. 106 Collegium Iuridicum I
  • dr Krzysztof Koźmiński – piątki, godz. 8:20-9:20, s. 423, CI I
    Ze względu na udział w zagranicznej konferencji naukowej, ostatni dyżur we wrześniu dr Krzysztofa Koźminskiego odbędzie się w dniu 18.09.2018 r.

Informacje dotyczące aktualnych dyżurów dostępne są w menu Aktualności – Zmiany dyżurów