Studenci WPiA UW nagrodzeni albo wyróżnieni w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Miło nam poinformować, że pięcioro studentów Wydziału Prawa i Administracji zostało nagrodzonych albo wyróżnionych w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał mgr Mikołaj Stępkowski za pracę magisterską „Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze” (napisaną pod opieką prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej).
W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał mgr Jan Popławski za pracę magisterską „Utwór inspirowany a plagiat – granice inspiracji w utworze” (napisaną pod opieką prof. Jana Błeszyńskiego)
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał mgr Andrzej Boboli za pracę magisterską „Analiza skuteczności postanowień wybranych licencji wywodzących się z ruchu Copyleft na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (napisaną pod opieką prof. Jana Błeszyńskiego).
Wyróżnienie Ministra Gospodarki otrzymała mgr Aleksandra Kozak za pracę magisterską „Nadużycie pozycji dominującej przez dysponenta Standard Essential Patent na przykładzie spraw Samsung i Huawei” (napisaną pod opieką prof. UW dr hab. Roberta Grzeszczaka).
Nagrodę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych otrzymała mgr Magdalena Czapska za pracę magisterską „Ograniczenia swobody umów w prawie autorskim” (napisaną pod opieką prof. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej).
Laureatom i promotorom gratulujemy!