Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do drużyny w konkursie arbitrażowym VIS odbędzie się 17 października, godz. 11.30, sala 010, CI IV, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i przygotowania do konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, które odbędzie się 17 października (wtorek), godz. 11.30, sala 010, CI IV, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to międzynarodowy konkurs poświęcony tematyce arbitrażu handlowego i konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Konkurs oparty jest na formule „moot court” – symulacji postępowania arbitrażowego, w którym członkowie drużyn reprezentują strony fikcyjnego sporu wynikającego z umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.
Konkurs jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z tematyką międzynarodowych sporów handlowych oraz spotkania wybitnych specjalistów, praktyków i studentów zagranicznych. Konkurs odbywa się w języku angielskim i składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego, co umożliwia doskonalenie umiejętności językowych, a także zdobycia doświadczenia w pisaniu pism procesowych i ustnej prezentacji argumentów. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2017 roku w Wiedniu.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej lub zgłoś chęć udziału na vis@wpia.uw.edu.pl!