Siódma Warszawska Debata Inwestycyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w Siódmej Warszawskiej Debacie Inwestycyjnej, która odbędzie się 20 października o godz. 18:30 w sali 1.2. (ul. Lipowa 4). Tegoroczny temat debaty dotyczy wykładni tzw. klauzuli parasolowej zawartej w umowach o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Wśród prelegentów będziemy mieli zaszczyt gościć wybitnych specjalistów z zakresu międzynarodowego arbitrażu.