Seminarium z prawa handlowego dla IV i V roku

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w seminarium z prawa handlowego dla IV i V roku, odbywającym się w środy o godz. 18.30 w Auditorium Maximum sala F. Dyskusje na seminarium koncentrować się będą przede wszystkim wokół problematyki prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa umów handlowych.

Zapraszam,
dr hab. Artur Nowacki