Ruszyła rekrutacja do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award.

Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:

 – University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6      miesięczne); lub

– University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne).

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:  https://goo.gl/TiXLs6

Zachęcamy do rekrutacji !