Kontakt

Informacje o Wydziale Prawa i Administracji UW:
tel. 22 55 20 693
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl

Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 041, 22 55 24 042
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl