Informacje ogólne

Rekrutacja na Wydział Prawa i Administracji

 Studia stacjonarne oraz niestacjonarne (prawo i administracja):

 Studia równoległe:

  • Kierunek PRAWO (studia stacjonarne, równoległe)

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne (III stopnia)

  • Studia stacjonarne
  • Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe:  osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatami poszczególnych Studiów, rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl.

Opłata rekrutacyjna:

 Wymagane dokumenty::

Więcej informacji udziela:

Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 041, 22 55 24 042, 22 55 24 045
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa i Administracji UW:
Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju
Wydział Prawa i Administracji UW
tel. 22 55 20 693
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów UW: https://irk.uw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Studia Podyplomowe: https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl