Rekrutacja do Collegium Invisibile

Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Oferujemy możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i współtworzą dynamiczne młode środowisko akademickie. Studia w Collegium Invisibile trwają od trzech do siedmiu lat, a dokładne zasady studiowania określa Regulamin Studiów, dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.


Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

O członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych.


Na czym polega rekrutacja?

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata
formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.


Harmonogram rekrutacji:

  • Etap I: 15.12.2018 – 10.03.2019 – wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie na adres info@ci.edu.pl pracy pisemnej o charakterze naukowym. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną podane do 31.03.2019.
  • Etap II: 04.2019 – rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu będą miały miejsce w drugiej połowie kwietnia.