Ogłoszenie o konkursie na wykonawcę w projekcie badawczym „Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 9)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego niniejszym informuje o otwarciu konkursu na wykonawcę w ramach projektu badawczego pt: „Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej” realizowanego pod kierownictwem dr hab. Prof. UW Roberta Grzeszczaka.

 

Kandydaci na stanowisko wykonawcy powinni spełniać następujące wymagania:

– ukończone przynajmniej 2 lata studiów doktoranckich

– zainteresowania naukowe w zakresie prawa europejskiego, w szczególności prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodzin, potwierdzone publikacjami i udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

– przynajmniej rok doświadczenia w realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł krajowych, bądź międzynarodowych (np.: przez Narodowe Centrum Nauki)

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
– umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

 

Opis zadań:

– aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu: „Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”
– udział w zbieraniu materiałów, opracowaniu części teoretycznej i analizie dostępnej literatury
– publikacje artykułów dotyczącej badań prowadzonych w ramach projektu
– prezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach

 

Termin składania ofert: 18.07.2016 r., 23:59

Forma składania ofert: dokumenty w języku polskim, należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Prawa Międzynarodowego w godz. 9:00 do 16:00 w dniach roboczych

WPiA UW, Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47

Warunki zatrudnienia:

Umowa o dzieło: 1500 zł brutto miesięcznie
Data rozpoczęcia: lipiec 2016 roku
Okres zatrudnienia: 18 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
– życiorys naukowy
– lista publikacji

Kontakt:

dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak

r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl