Odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy

Więcej informacji jest dostępne pod adresem
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie_dzielnice/default.htm