Nabór wniosków do 4. Konkursu na GRANT w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem naboru wniosków (termin składania od 06 do 20.08.2018) do 4. Konkursu na GRANT w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Lider Projektu), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie, drogą elektroniczną, powyższej informacji wśród doktorantów Państwa Jednostki.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem: http://www.uott.uw.edu.pl/4-konkurs-na-grant/