Kontakt z Wydziałem

Adres do korespondencji

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

 

Celem ułatwienia poprawnego obiegu korespondencji uprzejmie prosimy o wskazywanie imienia i nazwiska pracownika WPiA UW, do którego kierowana jest korespondencja lub ewentualnie jednostki organizacyjnej Instytutu/Katedry/Zakładu lub Sekcji.

Centrala Telefoniczna Uniwersytetu Warszawskiego
tel. (22) 55-20-000

Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP: 525-001-12-66