Dziekanat Prawo Finansowe i Skarbowość

Dziekanat Prawa finansowego i skarbowości

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek – Prawo finansowe i skarbowość
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszaw

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dyżur Kierownika Studium Prawo finansowe i skarbowość
prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego

poniedziałek godz. 14.00 – 14.30
budynek CIUW pokój nr 8

Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia
Sylwia Dylewska tel. 22 55 24 601 s.dylewska@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

Dyżury Dziekanatu:

poniedziałek – piątek: 8.30-18.00
sobota: 08.30-16.00