Dziekanat Prawa

Budynek dawnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

 

 

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dr. hab. Sławomira Żółtka

środa 12:00-13:00
czwartek 15:30-16:30

Szanowni Studenci, sprawy studenckie rozpoznawane są co do zasady przez Kierowników studiów. Prodziekan ds. studenckich rozpoznaje tylko kwestie, które z uwagi na ich złożoność lub charakter wykraczają poza kompetencje Kierowników. Z tego powodu każda sprawa powinna być najpierw przedłożona odpowiedniemu Kierownikowi. Jeżeli ten uzna, że jest niewłaściwy, to wówczas zarejestruje Was na dyżur do Prodziekana ds. studenckich.

Informacje dotyczące zmian dyżurów dostępne są w menu Aktualności->Zmiany dyżurów

Dyżury Kierownika Studiów dr. Tomasza Lasockiego:

  • wtorek, godz. 17:00, pok. 3.2 CIUW
  • piątek, godz. 13:30, pok. 3.2 CIUW

Informacje dotyczące zmian dyżurów dostępne są w menu Aktualności ->Zmiany dyżurów

I rok
e-mail:  prawo1@wpia.uw.edu.pl

II rok
e-mail: prawo2@wpia.uw.edu.pl

III rok
e-mail: prawo3@wpia.uw.edu.pl

IV rok
e-mail: prawo4@wpia.uw.edu.pl

V rok
e-mail: prawo5@wpia.uw.edu.pl


Kontakt telefoniczny do Dziekanatu: 

22 55 24 601

Studenci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.30-18.00
sobota: 8.30-16.00