Dziekanat Administracji

Dziekanat Administracji

Adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunek – Administracja
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Kierownik Studiów Administracyjnych WPiA UW
dr Andrzej Bielecki

dyżury: środa, godz: 12:30, pok. 3.2 CIUW

Sekretariat:
fax: 22 55 20 104

Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia II rok
Sylwia Dylewska tel. 22 55 24 601 s.dylewska@wpia.uw.edu.pl

Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia I i III rok
Katarzyna Klabińska tel. 22 55 24 601 kklabinska@wpia.uw.edu.pl

Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia
Dominika Szyszka tel. 22 55 24 601 d.szyszka@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Otko-Majewska

Dyżury Dziekanatu:

poniedziałek – piątek: 08.30-18.00
sobota: 08.30-16.00