Konsul z Ambasady USA na Wydziale Zarządzania UW – 8 listopada 2018

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Samorząd Studentów oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu, zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim. Pani Konsul Dacia Liddle przedstawi 3 możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:

  • praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po
    ukończeniu studiów
  • studia drugiego stopnia – możliwości dofinansowania oraz proces
    aplikacyjny
  • programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku
    akademickiego

8 listopada 2018 roku, czwartek, godzina 16:00
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, sala B105
Warszawa, Szturmowa 1/3
Wstęp wolny