Konkurs – „WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA” edycja 2017 – 2018

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”

serdecznie zaprasza
do ogólnopolskiego konkursu

WYKŁADNIA PRAWA JAKO POCHODNA ROZUMIENIA CELU I SPOSOBU DZIAŁANIA”
edycja 2017 – 2018

Celem badań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia jest poznanie reguł i norm ładu aksjonormatywnego w całej złożoności zjawiska, nie tylko od strony elementów sformalizowanych (norm prawnych), ale i niesformalizowanych (reguł, norm i instytucji nieformalnych). Efektem tych badań ma być poznanie celów działania człowieka – jako istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów za pomocą instytucji prawnych i norm pozaprawnych, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na przebieg postępowania legislacyjnego przez osoby indywidualne i grupy interesu.

Konkurs „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania człowieka” wpisuje się w cele badawcze FONTES. Pierwsza edycja, zakończona dużym sukcesem dowiodła, że badania naukowe prowadzone w proponowanej przez nas formule są niezwykle potrzebne i jednocześnie prawdziwie fascynujące dla samego badacza.

W konkursie może wziąć udział każdy, kogo interesuje geneza powstania bądź zmiany aktów prawnych. Zapraszamy nie tylko badaczy profesjonalnych, ale także studentów, którzy za pośrednictwem swoich promotorów, mogą do konkursu zgłosić swoją pracę dyplomową: licencjacką lub magisterską. Prace spełniające wymogi jakości zostaną opublikowane. Artykuły naukowe napisane w formule badawczej Stowarzyszenia mają pierwszeństwo  publikacji w czasopiśmie Przegląd Prawa Publicznego (7 pkt MNiSW).

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką niezależnie od dziedziny i dyscypliny naukowej jaką reprezentują.

W konkursie przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

W pierwszej edycji konkursu (2015-2016) pula nagród finansowych wynosiła łącznie 24.000 zł., w tym za przyznanie I nagrody – 8.000 zł. W obecnej edycji pula nagród wynosi ponad 30.000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu umieszczonymi na stronie internetowej www.fontes.wsiz.pl w zakładce Konkurs.


Regulamin konkursu