Konkurs Urzędu Patentowego RP

Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej