Konkurs na „Najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej”

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Metropolitalnego (www.im.edu.pl) chciałbym bardzo serdecznie zaprosić studentów Państwa Uczelni oraz opiekunów prac dyplomowych do udziału w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej”, organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżniać i nagradzać najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach tj. nagrodę za najlepszą pracę licencjacką/inżynierską oraz za pracę magisterską.

Prace w formie elektronicznej należy przesyłać na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 1.07.2017r. Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

Regulamin konkursu