Konferencja naukowa pt. “The EU without the UK: Implications and Legal Consequences of BREXIT” – składanie propozycji tematów referatów

Szanowni Państwo – w związku z organizacją 26 listopada 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowej konferencji naukowej pt. “The EU without the UK: Implications and Legal Consequences of BREXIT” zapraszam wszystkich Pracowników naszego Wydziału, a także Doktorantów, do składania propozycji tematów referatów wraz z abstraktami, w terminie do 21 sierpnia 2016 roku. Zaproponowane tematy powinny dotyczyć prawnych, teoretycznych lub praktycznych, aspektów wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i odpowiadać profilowi jednego z 3 paneli konferencji, których opis znajduje się poniżej. Językiem konferencji będzie j. angielski, a swój udział zapowiedziało wielu wybitnych naukowców z uniwersytetów brytyjskich, niderlandzkich i niemieckich. Z wyrazami szacunku, prof. Robert Grzeszczak

CONFERENCE_Brexit_University of Warsaw