Konferencja „Money for Nothing? Security for Costs and Other ‚Costly Matters’ in International Arbitration”

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji „Money for Nothing? Security for Costs and Other ‚Costly Matters’ in International Arbitration”, która odbędzie się w Auli Głównej d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w dniu 16 marca 2017 r., w godz. 12:30-18:30.
Konferencja dotyczy szeroko ujętej problematyki kosztów postępowań arbitrażowych. W szczególności jej przedmiotem będą zagadnienia dotyczące kaucji aktorycznej, finansowania postępowań przez podmioty trzecie (tzw. third-party funding) oraz dobrych praktyk w zakresie minimalizowania i kontroli kosztów arbitrażu. Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Udział jej bezpłatny, konieczne zgłoszenie pod adresem: vis@wpia.uw.edu.pl. Udział w konferencji będzie zaliczany na poczet obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów w wymiarze 5 punktów szkoleniowych.

Program konferencji.